Provin­ciaal klimaat­beleid


Klimaatverandering en de opwarming van de aarde vormen een bedreiging voor miljarden mensen, dieren en planten. We staan voor een enorme opgave. Provinciaal klimaatbeleid moet bijdragen aan nationale en internationale doelstellingen en zorgt ervoor dat Overijssel in 2030 klimaatneutraal is.

Er komt een ambitieus klimaatplan met concrete, afrekenbare tussendoelen over de emissie van broeikasgassen. Dit plan gaat niet alleen over energiebesparing en verduurzaming, maar er komen klimaatmaatregelen voor álle sectoren. Er komt een klimaatfonds om duurzaamheidsmaatregelen van inwoners, organisaties en bedrijven te stimuleren. Daarnaast wordt alle beleid, op elk gebied, langs de duurzaamheidsmeetlat gelegd.

Het standpunt Provinciaal klimaatbeleid is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen