Vermarkten van natuur


De natuur die nog over is in Overijssel moet natuur blijven. Het beschermen van de natuur krijgt prioriteit boven het “beleven” en “benutten”. Economische ontwikkelingen in groene gebieden mogen de natuurkwaliteit niet aantasten. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. De natuur hoeft zich niet terug te verdienen of te bewijzen. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.