Bijdrage bij Subsi­die­ver­zoeken Nationale Parken


28 oktober 2020

Voorzitter,

Onze fractie maakt zich al langer zorgen om de toenemende druk op de natuurgebieden door recreatie. Door corona is die druk niet minder geworden en onze zorgen ook niet. De Nationale Parken zijn waardevolle natuurgebieden, maar de inzet van het beleid is om onze natuur verder te vermarkten. Nu moet er blijkbaar gewerkt worden aan een sterkere merk- en marktpositie. Er ligt een merkmanifest en er moet een merkactivatieplan komen. We gaven bij het Statenvoorstel voor de investeringsbijdrage in 2017 al aan: een natuurgebied behoeft geen logo.

Voorzitter, natuurlijk zien we dat er ook een aantal activiteiten op de planning staan die kunnen bijdragen aan de natuurwaarden. Maar in deze plannen is dat bijzaak, terwijl het voor ons de hoofdzaak is. Beleven en benutten - vermarkten - daar gaat het om in dit voorstel. Er wordt ingezet op ‘bezoekkwaliteit’ (blz. 39), niet op biodiversiteit. Illustratief zijn de reptielen op de Sallandse Heuvelrug. Zandhagedissen, die in het zand liggen om op te warmen in de zon. Om vervolgens plat gereden te worden door mountainbikers. Dit wordt gezien als nevenschade, terwijl het de kern raakt van de natuurbescherming in het gebied.

Voorzitter, we waarderen de woorden van gedeputeerde De Witte in de commissie over de zorgen die hij met ons deelt over de recreatiedruk. En over de inzet om door het ‘managen van bezoekersstromen’ deze drukte te verdelen. Maar naar onze mening los je het probleem daarmee niet op. Daarmee verplaats je het probleem alleen maar. Straks is het niet alleen te druk op de Sallandse Heuvelrug, maar ook in het Boetelerveld. En wie wordt er blij van nog meer toerisme op en langs de Vecht, waar al met grote regelmaat de regels overtreden worden door mensen die met snelle boten over het water scheren en illegaal de oevers betreden?

Voorzitter, onze natuur en biodiversiteit holt al jaren achteruit en hebben we zwaar afhankelijk gemaakt van kleine natuurenclaves. Laten we die koesteren en verbinden in plaats van inzetten op merk en markt.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Investeringsvoorstel stikstof + gebiedsgerichte aanpak

Lees verder

Algemene beschouwing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer