Schrif­te­lijke vragen militaire oefe­ningen vliegveld Twente


Indiendatum: jun. 2019

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Op 1 maart 2017 is het Luchthavenbesluit Twente Airport (PS2017/48) vastgesteld door Provinciale Staten van Overijssel.
In artikel 6.6, lid 1 van het luchthavenbesluit is vastgelegd dat: “Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.
In het tweede lid van hetzelfde artikel, is geregeld dat: “In afwijking van het eerste lid is het toegestaan op de luchthaven incidenteel te landen en op te stijgen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters, indien deze vliegbewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten die humanitair, militair of maatschappelijk noodzakelijk zijn.”

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoeveel vliegbewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters hebben sinds de openstelling van Twente Airport voor burgerluchtvaart per 1 maart 2017 – in afwijking van artikel 6.6, lid 1 van het luchthavenbesluit - plaatsgevonden op dit vliegveld? Graag een overzicht gerangschikt naar datum.

2. Kan het college voor elk van de in antwoord op vraag 1 genoemde vliegbewegingen aangeven wat de humanitaire, militaire of maatschappelijke noodzaak was?

3. Vindt het college het aantal uitgevoerde vliegbewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters passen onder de noemer ‘incidenteel’?

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 3 jul. 2019

Geachte heren Folkerts en Zandvliet,

U heeft ons op 12 juni 2019 schriftelijke vragen gesteld over militaire oefeningen op vliegveld Twente (2019/1100895). In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Vraag 1

Hoeveel vliegbewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters hebben sinds de openstelling van Twente Airport voor burgerluchtvaart per 1 maart 2017 – in afwijking van artikel 6.6, lid 1 van het luchthavenbesluit – plaatsgevonden op dit vliegveld? Graag een overzicht gerangschikt naar datum.

Antwoord:

10 mei 2017: 1 keer een start en 1 keer een landing (totaal 2 bewegingen) met een C130

13 juni 2018: 1 keer een start en 1 keer een landing (totaal 2 bewegingen) met een SC7

14 juni 2018: 1 keer een start en 1 keer een landing (totaal 2 bewegingen) met een C130

14 juni 2018: 2 keer een start en 2 keer een landing (totaal 4 bewegingen) met een CH47

4 april 2019: 2 keer een start en 2 keer een landing (totaal 4 bewegingen) met een C130

5 april 2019: 1 keer een start en 1 keer een landing (totaal 2 bewegingen) met een C130

Totaal vanaf 30 maart 2017 (opening Twente Airport als civiel vliegveld):

- 10 starts- en landingen met een C130 (Hercules)

- 4 starts- en landingen met een CH47 (Chinook)

- 2 starts- en landingen met een SC7 (Skyvan)

Totaal: 16 starts en landingen.

Vraag 2

Kan het college voor elk van de in antwoord op vraag 1 genoemde vliegbewegingen aangeven wat de humanitaire, militaire of maatschappelijke noodzaak was?

Antwoord:

In alle gevallen betreft het oefeningen van Defensie.

1. 10 mei 2017: oefening Red Dagger

2. 13 en 14 juni 2018: oefening Red Dagger

3. 4 en 5 april 2019: oefening Orange Bull

Alle oefeningen hebben als doel om de vaardigheden van vliegers van de luchtmacht op peil te houden. Veel oefeningen van de luchtmacht zijn in het buitenland, maar het is niet mogelijk alle trainingen in het buitenland te doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als vliegers samen oefenen met grondeenheden, zoals
11 Luchtmobiele Brigade. Bovendien moeten de vliegers vertrouwd zijn met het vliegen boven het nationale grondgebied. Dit voor het geval dat inzet binnen de Nederlandse grenzen nodig is.
Door de aard van het optreden, de werkzaamheden en het personeel zoekt Defensie naar ‘afgeschermde’ locaties om zelfstandig te kunnen trainen. Twente Airport voldoet aan die voorwaarden.

Vraag 3
Vindt het college het aantal uitgevoerde vliegbewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters passen onder de noemer ‘incidenteel’?
Antwoord:
In artikel 6.6, eerste lid van het geldende Luchthavenbesluit (PS/2017/48, in te zien via ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.9923.LhbTwenteAirport-va01) voor Twente Airport staat dat op de luchthaven uitsluitend burgerluchtverkeer is toegestaan. In afwijking daarvan is het volgens artikel 6.6, tweede lid van het Luchthavenbesluit toegestaan op de luchthaven te landen en op te stijgen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters, indien deze vliegbewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten die humanitair, militair of maatschappelijk noodzakelijk zijn.
Door u wordt aangegeven dat het landen en opstijgen van militaire vliegtuigen ‘incidenteel’ is toegestaan. Deze toevoeging staat niet in de tekst van het Luchthavenbesluit. Wij zijn overigens wel van oordeel dat het huidige gebruik voor militaire doeleinden incidenteel van aard is.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
voorzitter
A.P. Heidema

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen maatregelen otters

Lees verder

Schriftelijke vragen houdbaarheid en handhaving van PASvergunningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer