Militaire oefe­ningen vliegveld Twente


Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Op 1 maart 2017 is het Luchthavenbesluit Twente Airport (PS2017/48) vastgesteld door Provinciale Staten van Overijssel.
In artikel 6.6, lid 1 van het luchthavenbesluit is vastgelegd dat: “Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer toegestaan.
In het tweede lid van hetzelfde artikel, is geregeld dat: “In afwijking van het eerste lid is het toegestaan op de luchthaven incidenteel te landen en op te stijgen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters, indien deze vliegbewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten die humanitair, militair of maatschappelijk noodzakelijk zijn.”

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Hoeveel vliegbewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters hebben sinds de openstelling van Twente Airport voor burgerluchtvaart per 1 maart 2017 – in afwijking van artikel 6.6, lid 1 van het luchthavenbesluit - plaatsgevonden op dit vliegveld? Graag een overzicht gerangschikt naar datum.

2. Kan het college voor elk van de in antwoord op vraag 1 genoemde vliegbewegingen aangeven wat de humanitaire, militaire of maatschappelijke noodzaak was?

3. Vindt het college het aantal uitgevoerde vliegbewegingen met militaire vliegtuigen en militaire helikopters passen onder de noemer ‘incidenteel’?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer