Monde­linge vragen over de Megastal Mari­ënheem


Indiendatum: okt. 2015

Toelichting
Afgelopen juli heeft de provincie een NB vergunning verleend aan de heer Straathof, ook wel bekend als de Europese varkensbaron, voor een megastal in Mariënheem met 11.000 varkens. Inwoners van de gemeente Raalte hebben vorige week een uitnodiging gekregen voor een informatieavond over zijn plannen met de varkensstal in Mariënheem.

Vragen

  1. Was Gedeputeerde Staten bij het toekennen van de NB vergunning op de hoogte van de vele rechtszaken, boetes en veroordelingen die de firma Sebava b.v. van de heer Straathof op zijn naam heeft staan? Zo ja, heeft GS dit meegewogen in haar besluitvorming?

  2. Vindt de gedeputeerde ook niet, dat er gekeken moet worden naar een mogelijkheid om bedrijven die meerdere malen ernstig tekort zijn geschoten bij het naleven van milieu- en dierenwelzijnsregels, (in de toekomst) uit te sluiten bij het toekennen van nieuwe vergunningen?

  3. Kunt u aangeven of er extra inspecties zullen worden uitgevoerd, zodat in Mariënheem dieren goede zorg krijgen, niet onnodig pijn hebben en niet gehuisvest zijn in te kleine hokken?

  4. Is de provincie bereidt om de gemeente Raalte bij te staan in toekomstige rechtszaken, zowel qua expertise als financieel? Of dient de gemeente Raalte dit in de toekomst zelf op te knappen?

Ondertekening en naam:

Lia van Dijk, Partij voor de Dieren

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over de OV-fiets

Lees verder

Vragen over aanrijdingen met reeën

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer