Vragen over konij­nen­ziekte en jacht


Indiendatum: aug. 2016

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Toelichting:

Afgelopen maandag, 15 augustus 2016, is de jacht op het wilde konijn weer geopend. De laatste dagen is er in de media uitgebreid aandacht geweest voor de uitbraak van het VHD virus, ook wel RHD, variant 2 genoemd. Deze uitbraak heeft desastreuze gevolgen voor zowel de wilde als de tamme konijnenpopulatie.

In de jaren ’90 is er een grote uitbraak geweest die naar schatting de helft van de wilde konijnen het leven kostte. Nog steeds zijn niet alle getroffen gebieden daarvan hersteld. De Universiteit van Utrecht waarschuwt dat kwetsbare populaties mogelijk onder een kritische ondergrens komen.

Wilde konijnen zijn belangrijk voor de Nederlandse natuur. Ze gaan verruiging van het landschap tegen en zijn een bron van voedsel voor roofdieren.

Bronnen:

http://www.uu.nl/nieuws/landelijke-sterfte-onder-konijnen-als-gevolg-van-vhd-viral-hemorrhagic-disease

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/14/shakira-en-coinin-blijven-in-hun-hok-3746578-a1516236


Vragen:

1. Bent u bekend met bovenstaande berichten?

2. Onderschrijft u de waarschuwing van de Universiteit Utrecht dat kwetsbare konijnenpopulaties onder een kritische ondergrens kunnen komen?

3. Onderschrijft u het belang van wilde konijnen voor de natuur in Nederland, nog los van de intrinsieke waarde van het dier?

4. Bent u bereid de jacht op wilde konijnen per direct op te schorten omdat de populatie bedreigd wordt? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om voor het opschorten van de jacht op konijnen de Minister van Economische Zaken te vragen, gezien de acute situatie op zo kort mogelijke termijn, om gebruik te maken van zijn bevoegdheid op grond van artikel 53 lid 2 Flora- en faunawet om de jacht te verbieden indien dit noodzakelijk is in verband met de instandhouding van wild? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u uitsluiten dat deze zeer besmettelijke ziekte ook via de jagers verspreid wordt?

Lia van Dijk
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Overijssel

Indiendatum: aug. 2016
Antwoorddatum: 13 sep. 2016

Antwoord op vraag 1 t/m 6:

Deze berichten zijn ons bekend. Wij zijn niet bevoegd de jacht te sluiten of te beperken vanwege een uitbraak van een ziekte onder konijnen. Dit is een bevoegdheid van de staatssecretaris van Economische Zaken. Wij vertrouwen erop dat de staatssecretaris kan inschatten wanneer hij van deze bevoegdheid gebruik moet maken om de konijnenpopulatie in stand te houden.

Wij zien dan ook geen aanleiding om de staatssecretaris te verzoeken de jacht te verbieden. Tevens vertrouwen wij erop dat jagers vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de nodige zorg in acht nemen om verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,
A.B. Bijleveld-Schouten - Commissaris van de Koning

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over weidevogels

Lees verder

Vragen over botulisme door jacht op ganzen en eenden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer