Bijdrage bij Motie Maximaal maatwerk scha­­de­ver­­goeding KADH


31 maart 2021

Voorzitter,

Op 1 juli vorig jaar hebben we besloten tot een aanpak voor duurzaam schadeherstel van de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Die aanpak is vervolgens uitgewerkt in een regeling. Een belangrijk uitgangspunt van deze regeling is dat de provincie zich ruimhartig opstelt bij de vaststelling van de hoogte van de schades.

Voorzitter, de afgelopen weken zijn de schade-experts aan de slag gegaan en we hebben met z’n allen geconstateerd dat in de eerste rapporten van de experts schadebedragen genoemd worden waarbij ruimhartig niet direct het eerste woord is dat bij ons opkomt.

Maar voorzitter, ik denk dat het belangrijk is op te merken dat een taxatie van de schade nog geen GS-besluit over de schadeafhandeling is. En ik heb vorige week woensdag bij de commissiebespreking goed geluisterd naar de gedeputeerde. En was blij met zijn uiteenzetting dat het college nu eerst met de zwaarst gedupeerden om de tafel gaat zitten om in overleg met hen een oplossing te vinden. En dat daarbij niet één standaard oplossing die voor alle gevallen moet gelden, maar dat het college juist per geval wil kijken wat er nodig is om een oplossing te bieden voor de gedupeerden. Ik was blij met die toelichting en heb vertrouwen in deze maatwerk aanpak van het college.

En voorzitter, ik denk dat het belangrijk is dat het college daar nu ook de tijd voor krijgt.

Waarom dan nu toch deze motie?

Met deze motie roepen we GS op om bij het bepalen en afhandelen van die zwaardere schades maximaal de ruimte te pakken voor het leveren van dat maatwerk. Ik denk dat het goed is om ons daarin zo duidelijk uit te spreken. Niet alleen richting het college – mocht er bij het college nog twijfel zijn hoe wij als Staten hierin staan – maar ook in de richting van de gedupeerden.

En in het tweede punt van het dictum voegen we daaraan nog iets toe, namelijk dat als het college bij de zoektocht naar dat maximale maatwerk denkt tegen de grenzen van de regeling aan te lopen, dat ze ons dat direct laat weten, zodat we daar opnieuw naar kunnen kijken.

Voorzitter, tot zover mijn toelichting bij de motie, die mede wordt ingediend door D66, CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, GroenLinks en de SP.

Interessant voor jou

Bijdrage bij Motie Grensoverschrijdende fietsroutes

Lees verder

Bijdrage bij Motie milieueffectrapportage West-Overijssel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer