Bijdrage bij Motie Grens­over­schrij­dende fiets­routes


3 maart 2021

Voorzitter,

De afgelopen week was er enige reuring met betrekking tot langeafstandfietsroutes in onze provincie. We hebben verontrustte brieven ontvangen van de Stichting Landelijk Fietsplatform en een reactie daarop van Gastvrij Overijssel. En we hebben een boze ANWB gezien die in de pers klaagt dat de fietsroute LF-14 in onze provincie niet meer te fietsen zou zijn doordat er routebordjes zijn weggehaald.

Ik heb me samen met de collega’s van de PvdA, SP en GroenLinks in de materie verdiept door wat rond te bellen en heb ook wat veldwerk gedaan door een stukje van de LF-14 route met eigen ogen te bekijken.

Wat bij ons onder de streep resteert, is de zorg dat we in een situatie terecht zouden kunnen komen dat de provincie Overijssel straks niet meer is opgenomen in grensoverschrijdende langeafstand fietsroutes. Dat we in een situatie terecht zouden kunnen komen dat fietsers, zodra ze de Overijsselse provinciegrens passeren, de routebordjes van hun fietsroute kwijt raken. Zo’n situatie vinden wij onwenselijk.

Met onze motie willen we het college daarom verzoeken om vanuit haar rol en verantwoordelijkheid te bevorderen dat de provincie Overijssel opgenomen blijft in grensoverschrijdende fietsroutes voor de langeafstandfietser.

En gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Bijdrage bij motie Geen ontheffing avondklok voor de jacht

Lees verder

Bijdrage bij Motie Maximaal maatwerk scha­de­ver­goeding KADH

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer