Energie besparen en verduur­zamen


Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. Door de energie die we dan nog nodig hebben lokaal en kleinschalig op te wekken, creƫren we groene banen.

De huidige ambitie van 6% energiebesparing in 2023 is al te laag, maar gaan we met de uitvoering van het programma Nieuwe Energie Overijssel bovendien niet halen. Daarnaast zijn de doelstellingen voor 20% duurzame energie in 2023 nog lang niet binnen bereik. Daarom wil de Partij voor de Dieren een integraal energietransitieplan voor de besparing van het energiegebruik, de verduurzaming van de energieproductie en de ecologische inpassing daarvan, inclusief afrekenbare tussendoelen. In 2030 wordt alle energie duurzaam opgewekt.


Het standpunt Energie besparen en verduurzamen is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie