Bijdrage spoed­debat Lelystad Airport


10 januari 2018

Voorzitter,

Vanavond hebben we een spoeddebat over Lelystad airport, een kwestie die ons al enige tijd bezig houdt, met toenemende intensiteit in de afgelopen paar maanden. In december hebben we in een statenbrede motie uitgesproken dat we eerst zorgvuldig het luchtruim willen herindelen, pas daarna kan eventueel sprake zijn van extra vluchten boven Overijssel. Het is belangrijk om hieraan vast te houden. Ik denk dat juist het gegeven dat alle partijen in onze staten zich achter dit standpunt hebben geschaard een krachtig signaal is naar de minister, de Tweede Kamer en ook naar onze buurprovincies. Wat de commissaris van Flevoland daar ook van meent te moeten vinden.

Maar het kan geen kwaad om op dit moment ook even terug te kijken. We hebben namelijk wel het gevoel dat we als provinciale staten erg laat betrokken zijn geworden bij deze discussie die al jaren loopt. Het meest schrijnende vind ik dat in de adviesrapporten uit 2009 – dus zo’n 8, 9 jaar geleden - de herindeling van het luchtruim al als noodzakelijke voorwaarde wordt benoemd voor de openstelling van vliegveld Lelystad. Hoe kan het dan dat wij als provinciale staten zolang buiten deze discussie zijn gebleven, op een voor onze inwoners en onze natuur zo’n belangrijk onderwerp?

Voorzitter,

Nu is het me te gemakkelijk om alleen naar geduputeerde staten te wijzen en te roepen dat GS ons eerder had moeten informeren. Immers, als PS hebben we ook een eigen verantwoordelijkheid om informatie te vragen. Was het bijvoorbeeld niet mogelijk geweest om eerder in het proces aan GS te vragen naar de lopende onderhandelingen, welk standpunt zij daarbij innemen, welke acties daarop worden ondernomen en ons als Staten daarover te informeren? Zeg iets in de trant van deze motie?

[Verzoeken GS:

- Inzichtelijk te maken welke concrete acties zij gaat ondernemen en welke standpunten zij gaat innemen;

- De Staten te informeren over de onderhandelingsmogelijkheden en te betrekken bij de inzet van de onderhandelingen.]

U snapt intussen wel dat dit precies de motie is die wij hebben ingediend in maart vorig jaar, samen met GroenLinks. En ik breng in herinnering dat deze motie indertijd is verworpen omdat ze alleen gesteund werd door de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en PvdA.

Voorzitter, de heer Veltmeijer heeft eerder vanavond opgemerkt dat we in dit huis pas vanaf juni 2017 over dit onderwerp spreken. Ik constateer dat dit is doordat er tot die tijd bij de meerderheid hier geen interesse voor was, ook niet bij de PVV.

Voorzitter,

We zijn in deze discussie nu op het punt aangekomen dat de Tweede Kamer aan zet is. De fracties in Den Haag zullen overtuigd moeten raken van het Overijsselse standpunt, daar moeten wij ons nu op richten. Gelukkig is intussen al één coalitiepartij – de ChristenUnie - iets bijgedraaid en lijkt er ook beweging te zitten in het standpunt van D66. Aan mijn collega’s van het CDA en de VVD de oproep om uw uiterste best te doen om ook uw Tweede Kamerleden tot rede te brengen.

Als Partij voor de Dieren hebben we het in deze zin gemakkelijker. Onze Tweede Kamerfractie heeft zich altijd al uitgesproken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Ook onze fractie in Flevoland is vóór uitstel. In de Staten daar hebben alle fracties zich uitgesproken tégen uitstel, behalve GroenLinks en de fractie van de Partij voor de Dieren.

Wij zijn als partij tegen uitbreiding van de luchtvaart in het algemeen. De ongebreidelde groei van Schiphol onder het mom van economische ontwikkeling gaat ten koste van inwoners, natuur en milieu. Daar zijn wij simpelweg tegen.

Interessant voor jou

Bijdrage kaderstelling natuurbeleid

Lees verder

GGD rapport Gezondheidsrisico's Geitenhouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer