Bijdrage Staten­voorstel Samen naar een inclu­sieve, wendbare en toekomst­ge­richte arbeids­markt 2020-2023


22 januari 2020

Voorzitter,

Voor de Partij voor de Dieren is economische groei geen doel op zich. Sterker, wij zien economische groei eerder als oorzaak dan als oplossing van veel problemen. Het is naïef om te blijven geloven in oneindige economische groei in een wereld die ecologische grenzen kent. Iets dergelijks kun je ook zeggen over sociale grenzen. Econome Kate Raworth beschrijft dit in haar theorie over de donuteconomie. In de donuteconomie fungeert de binnenste ring van de donut als sociaal minimum, als sociaal fundament – zaken waaraan voor niemand een tekort mag zijn – en de buitenste ring van de donut representeert het ecologisch plafond. Onder dat sociale fundament vallen onder meer het recht op onderwijs, water, voedsel, gezondheid, gelijkheid, inkomen én werk. Want – en zo lezen we ook in dit voorstel van GS – “Om volwaardig mee te doen in de samenleving is het hebben van werk belangrijk.”

Voorzitter, wij zien dit voorstel als een versterking van het sociale fundament in Overijssel. Met name het uitgangspunt van inclusiviteit spreekt ons hierin erg aan. Mensen moeten ongeacht hun achtergrond, beperkingen of leeftijd gestimuleerd worden om hun talenten te ontplooien.

Voorzitter, dank aan het college voor dit voorstel. Onze fractie ondersteunt het college om samen te werken aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt in Overijssel.

Interessant voor jou

Bijdrage Startnotitie Regionale Energiestrategieën

Lees verder

Bijdrage bij motie Stoppen met vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer