Een economie binnen de grenzen van de planeet


De Partij voor de Dieren staat voor een economie gericht op bestaanszekerheid, binnen de grenzen van de planeet. We willen toe naar een sociale economie, waarin ecologische grenzen worden gerespecteerd. De wegwerpeconomie, waarin ongebreidelde groei centraal staat en waarvan de kosten worden afgewenteld op de planeet en haar bewoners, heeft zijn langste tijd gehad. Het is tijd voor een Plan B: een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of die groeit.

De provincie ontwikkelt samen met haar gemeenten een kringloopstrategie waarin grondstoffen- en energieverbruik, uitstoot van CO2 en hergebruik van afval worden opgenomen. De vestiging van bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen wordt gestimuleerd. De provincie Overijssel laat jaarlijks haar ecologische voetafdruk berekenen als indicator om voortgang op duurzaamheid te meten.

Het standpunt Een economie binnen de grenzen van de planeet is onderdeel van: Sociaal en economie