Een economie gericht op bestaans­ze­kerheid


Het is tijd voor een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of die groeit. Daarbij past een betrokken overheid die burgers toegang verschaft tot het recht op wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur. Niet betuttelend, maar dienstbaar aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.

De Partij voor de Dieren wil dat er een groene balans komt, een breed welvaartsbegrip: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens, dier, natuur, klimaat en milieu laat zien. Zo worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving duidelijk in kaart gebracht en kunnen we de juiste koers bepalen richting een duurzame en solidaire economie.

Het standpunt Een economie gericht op bestaanszekerheid is onderdeel van: Sociaal en economie