Toelichting motie Aanvlieg­routes Lelystad


1 maart 2017

Voorzitter,

Vanaf 2019 zal de luchthaven in Flevoland een deel van het vliegverkeer van Schiphol voor zijn rekening nemen. Op den duur zullen er zo'n 120 starts en landingen per dag zijn. Een deel van die vluchten zal over Overijssel gaan. Boven de Sallandse Heuvelrug bevindt zich in de huidige plannen een wachtgebied. Alsof dit gebied niet al genoeg onder druk staat vanwege onder andere intensieve landbouw in de directe omgeving/stikstofdepositie/etc. gaan we nu ook nog toestaan dat er vliegtuigen rond gaan crikelen op 900 meter?!

Overijssel heeft zelf overigens nĂ­et meegedaan aan al het overleg dat voorafging aan het regeringsbesluit tot uitbreiding van het huidige vliegveld bij Lelystad. Wel werd inegstemd met een wachtgebied boven de Sallandse Heuvelrug, terwijl er geen milieu effect rapportage is uitgevoerd voor Overijssel, en wel voor Flevoland en Gelderland. Deze passieve houding leidt er toe dat we in Overijssel met nog meer vliegoverlast komen te zitten dan Twente Airport al met zich meebrengt. Inwoners en gemeenten van Overijssel maken zich ernstig zorgen over veiligheidsaspecten en overlast, vooral van laagvliegend vliegverkeer. Dit laatste heeft ook milieuschade tot gevolg voor de natuur. Wij vragen dan ook van GS om dit serieus te nemen en vanaf nu een actieve houding in te nemen aangaande Lelystad airport. Dictum motie:

  • Inzichtelijk te maken welke concrete acties zij gaat ondernemen en welke standpunten zij gaat innemen;
  • De Staten te informeren over de onderhandelingsmogelijkheden en te betrekken bij de inzet van de onderhandelingen

De motie is hier te vinden.

Interessant voor jou

Bijdrage Luchthavenbesluit Twente Airport

Lees verder

Bijdrage Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer