Motie Geen ontheffing avondklok voor de jacht


27 januari 2021

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 27 januari 2021.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • in heel Nederland vanaf zaterdag 23 januari 2021 een avondklok geldt, wat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen moet blijven;
  • op deze zware coronamaatregel een beperkt aantal uitzonderingen zijn gedefinieerd op grond van zwaarwegende redenen,

  van oordeel dat

  • het doodschieten van dieren geen noodzakelijke uitzonderingsgrond is voor de avondklok,

  roepen GS op geen ontheffing te verlenen voor de jacht op wilde zwijnen tijdens de avondklok

  en gaan over tot de orde van de dag.

  Luuk Folkerts Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  PartijvoordeDieren, GroenLinks, PvdA, SP, D66

  Tegen

  OCL, MO, ChristenUnie, CDA, VVD, SGP, PVV, Groep Schönbaum

  Lees onze andere moties

  Motie wensen bij voornemen van GS om lening te verstrekken aan Wadinko

  Lees verder

  Motie Grensoverschrijdende fietsroutes

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer