Motie Goede voorbeeld geven eiwit­tran­sitie


3 juni 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 3 juni 2020

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat

  • in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Provincie Overijssel wordt geconstateerd dat de consumptie van dierlijke eiwitten een aanslag pleegt op onze natuurlijke hulpbronnen en wereldwijd een flinke bijdrage levert aan de uitstoot van broeikasgassen;
  • in het uitvoeringsprogramma wordt opgemerkt dat we, om ons voedingspatroon zowel gezonder als duurzamer te maken, in verhouding meer eiwitten uit plantaardige bronnen moeten eten;
  • in het Statenvoorstel Circulaire Economie 2020-2023 wordt opgemerkt dat circulair handelen vraagt om gedragsverandering bij consumenten en bedrijven;
  • gedragsverandering wordt toegevoegd aan de kaders voor het programma Overijssel Circulair in 2050;
  • PS in haar besluit van 26 september 2018 (PS/2018/560) als kader heeft meegegeven dat we onze eigen manier van circulair werken moeten versterken,

overwegende dat

  • bij bijeenkomsten die de provincie Overijssel organiseert de sociale norm is dat vlees of vis wordt gegeten en dat een vegetarische of plantaardige dieetwens een uitzondering is die van tevoren moet worden doorgegeven,

van mening dat

  • we waar mogelijk zelf het goede voorbeeld moeten geven door in praktijk te brengen wat we van anderen vragen;
  • de keuzevrijheid om je eigen eetgedrag te bepalen daarbij behouden moet blijven,

verzoeken GS om bij bijeenkomsten die de provincie Overijssel organiseert de standaard om te draaien zonder de keuzevrijheid te beperken, zodat wie geen dieetwens heeft doorgegeven een maaltijd zonder vlees en vis krijgt en waarbij vis- en vleeseters vooraf hun dieetwens kenbaar kunnen maken,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks

Tegen

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PvdA, SP, D66, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie duurzaamheidscriteria biomassa

Lees verder

Motie Groener uit de crisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer