Slimmer vervoer


Er moet niet geïnvesteerd worden in nog meer asfalt, maar in betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer, dat overal een volwaardig alternatief vormt voor de eigen auto. Daarvoor is het huidige Overijsselse kernnet OV te beperkt en moet dus worden uitgebreid.

Ook zijn investeringen in een deelfietssysteem, veilige wandel- en fietspaden en fietssnelwegen noodzakelijk. Het kernnet fiets wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. De spoorverbinding Almelo – Emmen wordt geëlektrificeerd en de provincie zet zich in voor het doortrekken van deze spoorlijn naar Groningen.

Er komen geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Bestaande wegen worden niet uitgebreid. Meer asfalt lost het fileprobleem niet op. De provincie moet meer inzetten op alternatieve maatregelen, zoals het stimuleren van spitsmijden.

Het standpunt Slimmer vervoer is onderdeel van: Ruimte, wonen en mobiliteit