Motie reptielen in aandachts­soor­ten­lijst aange­nomen


13 december 2017

Tijdens de Statenvergadering van 13 december is een door de Partij voor de Dieren ingediende motie aangenomen, waarin wordt gevraagd om reptielen op te nemen in de provinciale aandachtssoortenlijst. Deze lijst was ter informatie bijgevoegd bij het Statenvoorstel Kaderstelling Natuurbeleid.

De aandachtssoortenlijst was niet alleen slordig opgesteld, maar ook nog eens incompleet. Reptielen ontbraken geheel als soort. Het enige reptiel op de lijst, de adder, was ingedeeld onder de amfibieën. De Partij voor de Dieren diende daarom een motie in om reptielen als soortgroep op te nemen in de aandachtsoortenlijst en de voor Overijssel relevante soorten van rode lijst reptielen op te nemen in de aandachtssoortenlijst.

De motie is aangenomen, waarmee het soortenbeschermingsbeleid van de provincie een stukje completer is gemaakt. “Maar daarmee zijn we er nog niet”, stelt fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Luuk Folkerts. “Er staan nu bijvoorbeeld diersoorten op de aandachtssoortenlijst die ook op de provinciale vrijstellingslijst staan en dus zonder ontheffing opzettelijk gedood mogen worden.” Een motie van de PvdD om deze inconsistentie in het beleid recht te zetten haalde het vandaag niet.

De Partij voor de Dieren kon bovendien niet instemmen met het voorstel Kaderstelling Natuurbeleid. Dit document omvat de kaders voor de provinciale natuurvisie die komend voorjaar verder uitgewerkt zullen worden in de omgevingsvisie. Het is opgesteld vanuit een menscentrale visie, waarbij natuur als hindermacht wordt gezien en beleven en benutten voorop staan. Dit druist regelrecht tegen de principes van de Partij voor de Dieren in. In de natuurvisie zou de natuur en behoud en versterken van biodiversiteit centraal moeten staan. De bijdrage bij het voorstel is hier te vinden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Lelystad Airport: Provinciale Staten steunen oproep bewoners

Zwolle, 4 december 2017 - De Overijsselse Statenfracties willen dat eerst het luchtruim boven Nederland opnieuw wordt ingedee...

Lees verder

Vragen over vergunning megastal Almelo

Tijdens het vragenuur van de Provinciale Statenvergadering van vandaag heeft Statenlid Luuk Folkerts vragen gesteld over de v...

Lees verder