Partij voor de Dieren wil af van giftige bollen­velden


7 maart 2019

Zwolle, 7 maart 2019 – De Partij voor de Dieren wil af van de giftige bollenvelden in de provincie. De partij heeft het college van Gedeputeerde Staten in Overijssel hier vragen over gesteld. Deze week bleek uit onderzoek dat meer omwonenden van Nederlandse bollenvelden langer bloot worden gesteld aan hogere concentraties van pesticiden, dan tot nu toe bekend was.

In Overijssel zijn 41 bedrijven die lelies telen met een areaal van 815 hectare, onder andere in het Vechtdal in de omgeving van Hardenberg. Omwonenden maken zich al langer zorgen, omdat er bij de teelt veel gif wordt gebruikt. Dat deze zorgen terecht zijn, blijkt wel uit het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden. Zo is het gif teruggevonden in luiers van baby's die op 250 meter afstand van bollenvelden wonen.

Naast de gezondheidsrisico’s voor omwonenden is het gif ook zeer schadelijk voor het grondwater, het bodemleven en biodiversiteit in het algemeen. Het gebruik van pesticiden is bovendien een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van insecten. De Partij voor de Dieren wil het gifgebruik daarom aan banden leggen en ziet de lelieteelt het liefst verdwijnen. De Overijsselse fractie heeft vragen gesteld over de mogelijkheden hiervoor in de provincie, en welke maatregelen getroffen kunnen worden, zoals het instellen van bufferzones.

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren lanceert Plan B voor Overijssel

Zwolle, 11 februari 2019 – Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2...

Lees verder

Groeiend verzet in Overijssel het grootst

Tijdens de provinciale verkiezingen van afgelopen maart is de Partij voor de Dieren in alle provincies gegroeid ten opzichte ...

Lees verder