Gebruik land­bouwgif


Voorkomen moet worden dat landbouwgif in het milieu terechtkomt. Zolang het gebruik van landbouwgif nog niet landelijk verboden is, krijgen gronden die worden gebruikt voor het biologisch telen van gewassen betere bescherming tegen gifgebruikers. De provincie stimuleert bedrijven om te stoppen met landbouwgif en er komen spuitvrije zones.

Het standpunt Gebruik landbouwgif is onderdeel van: Landbouw en voedsel