Provincie weigert zich te houden aan uitspraak Raad van State


26 februari 2020

Negen maanden gelden deed de Raad van State de uitspraak dat vergunningverlening onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Nog steeds houdt de provincie Overijssel zich willens en wetens niet aan deze uitspraak. Een motie van de Partij voor de Dieren die opriep om de uitspraak na te leven, werd woensdag door een meerderheid van Provinciale Staten verworpen.

Jarenlang zijn onder het PAS onterecht vergunningen afgegeven door de provincie, voor economische activiteiten. Onder andere landbouwbedrijven stoten daarom al die tijd teveel stikstof uit, waardoor onze natuur bezwijkt onder een verstikkende deken. De hoogste rechter heeft daar in mei 2019 een stokje voor gestoken. Het PAS was onrechtmatig en de daaronder afgegeven vergunningen dus ook. Voor vrijstellingen (meldingen) moet alsnog een vergunningsproces worden opgestart.

Maar in plaats daarvan doet de provincie niets. Provinciaal is er nog geen enkele stikstofbeperkende maatregel genomen. Landelijk is weliswaar de Spoedwet aanpak stikstof ingesteld, waarmee de maximumsnelheid op alle autosnelwegen tussen 6.00 en 19.00 uur naar 100 km/uur gaat. De verlaging van stikstofdepositie die dit gaat opleveren zal bij lange na niet voldoende zijn. Het beleid is puur gericht op het faciliteren van economische ontwikkeling, precies zoals onder het PAS. Zo wordt opnieuw een juridisch moeras gecreƫerd, waar steeds moeilijker uit te komen is. Ondertussen is de natuur nog steeds het grootste slachtoffer.

Gerelateerd nieuws

Provinciebestuur stemt in met gif in drinkwatergebieden

De gemeente Ommen wil binnenkort starten met bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden onder het mom van een pilot, in sa...

Lees verder

Steun mensen die tussen wal en schip vallen in coronacrisis

Alle partijen in de Provinciale Staten van Overijssel ondersteunen de oproep aan het kabinet om oog te hebben voor mensen die...

Lees verder