Provin­cie­be­stuur stemt in met gif in drink­wa­ter­ge­bieden


23 januari 2020

De gemeente Ommen wil binnenkort starten met bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden onder het mom van een pilot, in samenwerking met Vitens en de Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De provincie Overijssel gaat akkoord met experimenteren met landbouwgif in deze kwetsbare drinkwatergebieden.

Bollenteelt gaat gepaard met intensief gebruik van gif. En – zo concludeerde de Rekenkamer Oost Nederland (RON) vorig jaar al in een rapport over drinkwaterbronnen - zulke vervuiling is onomkeerbaar; het is een kwestie van tijd voordat het gif ook in de diepere grondwaterlagen terechtkomt. De Overijsselse drinkwatervoorziening is hiervan afhankelijk. Bovendien zijn volgens de RON al bij18 van de 20 waterwingebieden in Overijssel verontreinigingen met een risico voor de drinkwaterwinning gesignaleerd.

In de provinciale verordening is geen verbod opgenomen voor bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat neemt niet weg dat de provincie een zorgplicht heeft voor een veilige drinkwatervoorziening. De Partij voor de Dieren riep GS daarom per motie op om geen medewerking te verlenen aan de pilot en om aan te sturen op een dergelijke pilot buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Dit voorstel werd door een meerderheid van Provinciale Staten verworpen.

Luuk Folkerts, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Overijssel: "Het is onbegrijpelijk dat de provincie kwetsbare drinkwatergebieden laat gebruiken worden als proeftuin voor bollengif. Onze fractie vraagt zich af wat de status van grondwaterbeschermingsgebied dan nog inhoudt."

Gedeputeerde Boerman gaf aan dat de proef wordt gemonitord en juist in dit gebied kan plaatsvinden, omdat er toch al peilbuizen aanwezig zijn. Folkerts: “Naar aanleiding van de monitoring wordt de lijst met ongewenste middelen één keer per jaar door de gemeente aangescherpt. Het kwaad is dan al geschiedt. Bovendien zijn de peilbuizen aangelegd ten behoeve van ons drinkwater, niet om de bollenindustrie te faciliteren.”

Gerelateerd nieuws

Overijssel spreekt zich uit over vuurwerkverbod

Overijssel moet zich uitspreken voor een vuurwerkverbod. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren vandaag in Provinciale State...

Lees verder

Provincie weigert zich te houden aan uitspraak Raad van State

Negen maanden gelden deed de Raad van State de uitspraak dat vergunningverlening onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in...

Lees verder