Beschermen van de biodi­ver­siteit


De biodiversiteit staat zwaar onder druk, met name door toedoen van de intensieve landbouw. Gifgebruik en andere milieuvervuiling vernielen de natuur en worden daarom hard aangepakt. Bestaande leefgebieden worden beschermd en waar nodig hersteld. Insecten als bijen zijn onmisbaar voor de natuur maar ook voor de bevruchting van landbouwgewassen.

Het standpunt Beschermen van de biodiversiteit is onderdeel van: Natuur en biodiversiteit