Motie Geen bollen­teelt in grond­wa­ter­be­scher­mings­gebied


22 januari 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 22 januari 2020.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

- de provincie (samen met de waterschappen) verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het grondwater;
- de provincie verantwoordelijk is voor veilig drinkwater;
- bollenteelt gepaard gaat met gifgebruik en daardoor met grote negatieve effecten op gezondheid en milieu,

constaterende dat

- dat in de gemeente Ommen een pilot bollenteelt in twee kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden wordt voorbereid;
- vervuiling van het grondwater daarbij niet kan worden uitgesloten,

van oordeel dat

- bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden geen gewenste combinatie is;
- in grondwaterbeschermingsgebieden waterveiligheid, volksgezondheid en milieubescherming voor economische belangen moeten gaan,

spreken uit deze pilot niet wenselijk te vinden,

roepen GS op

- om geen medewerking te verlenen aan dergelijke pilots;
- bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden te voorkomen;
- aan te sturen op een dergelijke pilot buiten grondwaterbeschermingsgebieden,

en gaan over tot de orde van de dag.

Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren

Henriƫtte Klein Bleumink
SP


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, D66

Tegen

Forum voor Democratie, ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, 50Plus, SGP, PVV

Lees onze andere moties

Motie Stoppen met vuurwerk

Lees verder

Motie Hervatten aanpak tweejaarstermijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer