Bedreiging natuur­gebied Lonne­kerberg


14 februari 2018

Vandaag bezocht de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Overijssel de Lonnekerberg. We kregen hier een zeer informatieve rondleiding van Stichting Lonnekerberg (StiL), die al jaren strijd voor behoud van dit prachtige stukje Overijssel. Direct aangrenzend aan het gebied wordt de voormalige militaire vliegbasis Twente omgevormd tot luchthaven en bedrijven- en evenemententerrein.

De Lonnekerberg is een natuurgebied op een stuwwal, met een oud productiebos en verschillende beekjes. Landschap Overijssel: “Langzaamaan verandert het productiebos door een aangepast beheer in een natuurlijker, gevarieerder bos met steeds meer verschillende soorten planten en dieren. Een oase van rust met ook nog enkele bronnen die als parels in dit landschap liggen”.

Het gebied wordt echter bedreigd door de ontwikkeling van Luchthaven Twente en het aangrenzende bedrijven- en evenemententerrein (Technology Base Twente). De plannen hiervoor zijn in 2016 behandeld in de Provinciale Staten. Hier hebben we de ontwikkelingen helaas niet tegen kunnen houden*. In maart ligt het bestemmingsplan voor in de gemeenteraad van Enschede. De gemeente Enschede en de provincie Overijssel zijn beide gebiedsregisseur.

Economische belangen worden met deze ontwikkelingen wederom boven natuurbelangen gesteld. Wat het toestaan van (mega)evenementen kan betekenen hebben we in 2016 en 2017 al ervaren met het Airforce festival. De herrie van dit feest jaagt onder andere veel vleermuissoorten weg.

Daarnaast zijn er door het afsluiten van de terreinen meerdere reeën ingesloten. Deze dieren kunnen hierdoor niet meer vrij bewegen. In de commissievergadering van 21 februari zullen we hierover vragen stellen aan de gedeputeerde. De provincie is als gebiedsregisseur en met het ingaan van de nieuwe wet natuurbescherming verantwoordelijk voor het welzijn van de in het wild levende dieren in het gebied.

*
Onze bijdrage bij de ontwerp gebiedsvisie + luchthavenbesluit is hier te vinden.
Onze bijdrage bij de gebiedsvisie TBT is hier te vinden.
Onze bijdrage bij het luchthavenbesluit is hier te vinden.

Uitzending van de Monitor over de Lonnekerberg.