GGD becijfert: gezond­heids­risico's omwo­nenden geiten­hou­de­rijen


2 februari 2018

Het onderzoek dat de GGD uitvoerde naar de gezondheidsrisico's voor omwonenden van geitenhouderijen in Overijssel is afgerond. Om dit onderzoek had de fractie van de Partij voor de Dieren samen met andere partijen gevraagd, nadat ons voorstel voor een geitenstop was afgwezen.

Uit het onderzoek blijkt dat er 111.361 mensen wonen binnen een straal van 2 kilometer rond een geitenboerderij met meer dan 50 geiten. Deze mensen lopen daardoor meer gezondheidsrisico's dan mensen die niet dichtbij een geitenhouderij wonen. Er loopt nog onderzoek van het RIVM naar de precieze oorzaak daarvan. De GGD schat dat binnen deze populatie 380 extra gevallen van longontsteking per jaar voorkomen in Overijssel.

Voor de Partij voor de Dieren is dit wederom een bevestiging dat de intensieve veehouderij naast dierenwelzijn, natuur en milieu, ook schadelijk is voor de volksgezondheid. Het aantal landbouwhuisdieren moet daarom drastisch verminderd worden en er moet een einde komen aan de bio-industrie. Op woensdag 21 februari zal het GGD rapport worden besproken in de commissievergadering Landbouw en Natuur van de Provinciale Staten.

Lees hier het persbericht van september: Ondanks risico's volksgezondheid geen geitenstop in Overijssel.
Lees hier het bericht van november: Toezegging onderzoek gezondheidsrisico's geitenhouderijen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Inspirerend bezoek Kasteel het Nijenhuis

Vandaag bezocht onze fractie Kasteel het Nijenhuis. We kregen daar een speciale rondleiding, met als thema het menselijk ingr...

Lees verder

Bedreiging natuurgebied Lonnekerberg

Vandaag bezocht de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Overijssel de Lonnekerberg. We kregen hier een zeer informatiev...

Lees verder