Update volks­ge­zond­heids­risico's geiten­hou­de­rijen


10 juli 2018

Vorig jaar september en afgelopen maart heeft de fractie van de Partij voor de Dieren in Overijssel gepleit voor een geitenstop in verband met risico's voor de volksgezondheid. Beide keren zijn onze moties verworpen. De gedeputeerde gaf in september aan dat de Overijsselse situatie niet vergelijkbaar is met Gelderland en Noord-Brabant, maar wel met Utrecht, waar op dat moment geen meerderheid was voor een geitenstop. Inmiddels is per 11 juli 2018 in Utrecht ook een geitenstop afgekondigd. Voor onze fractie reden om dit nogmaals onder de aandacht te brengen in de Statenvergadering van 18 juli 2018.

Update 18 juli 2018

In de vergadering heeft de gedeputeerde toegezegd komend najaar - met nieuwe cijfers over de groei van de geitensector in Overijssel - opnieuw met Provinciale Staten in gesprek te willen gaan over het beperken van risico’s voor volksgezondheid.

Zie ook GGD becijfert: gezondheidsrisico's omwonenden geitenhouderijen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Reptielen vs. mountainbikers?

In december 2017 is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt gevraagd reptielen een plaats te geven in ...

Lees verder

Maatregelen voor reptielen Sallandse Heuvelrug

Helaas worden er nog steeds reptielen (niet alleen zandhagedissen) doodgereden op de Sallandse Heuvelrug door mountainbikers....

Lees verder