Vragen over vergunning megastal Almelo


13 december 2017

Tijdens het vragenuur van de Provinciale Statenvergadering van vandaag heeft Statenlid Luuk Folkerts vragen gesteld over de vergunning die door de provincie is afgegeven voor de uitbreiding van een varkensstal in Almelo. Met het afgeven van deze vergunning geeft de provincie toestemming voor het houden van 19.000 dieren.

De Partij voor de Dieren is voor de afschaffing van de bio-industrie. Wij zijn dan ook zeer bezorgd over de omvang van megastallen in de provincie en willen een stop op de 'megamorfose' van het Overijssels landschap. Megastallen vormen een gevaar voor het dierenwelzijn, de volksgezondheid en het milieu.

Desondanks laat provincie Overijssel de deur nog altijd wijd open staan voor de intensieve veehouderij. Als doekje voor het bloeden is afgelopen april de Kwaliteitsimpuls Agro & Food opgenomen in de omgevingsvisie en -verordening. Daarmee worden aanvullende kwaliteitsvoorwaarden gesteld aan uitbreiding of nieuwvestiging van agrarische bedrijven, niet alleen voor ruimtelijke kwaliteit, maar ook voor duurzaamheid en sociale kwaliteit.

Een megastal met 19.000 varkens kan volgens de fractie van de Partij voor de Dieren nooit het predicaat 'kwaliteit' krijgen, of het nu gaat om duurzaamheid of ruimtelijke en sociale kwaliteit. We vragen ons daarom af hoe de zogenaamde kwaliteitsimpuls in dit proces van vergunningverlening heeft gewerkt.

De vragen aan Gedeputeerde Staten zijn hier te vinden. De gedeputeerde heeft laten weten deze vragen schriftelijk te zullen beantwoorden.