Vragen over ingreep provincie in mest­ver­gister Zenderen


21 december 2017

De Partij voor de Dieren heeft vandaag schriftelijk vragen gesteld over de ingreep van de provincie om de realisatie van de mestvergister in Zenderen door te drukken. De provincie wil de plannen door laten gaan, terwijl de Raad van State eerder oordeelde dat de verleende omgevingsvergunning onterecht door de provincie was afgegeven.

De gemeente Borne, waar de vergister staat gepland, was de procedure bij de Raad van State gestart. Bewoners voeren al jaren actie tegen de plannen. Zij vrezen overlast van stank en extra verkeersbewegingen. Mestvergisting is bovendien niet zonder gevaren en daarnaast niet rendabel.

De provincie Overijssel legt de uitspraak van de Raad van State nu naast zich neer en zet de gemeente Borne en haar bewoners buitenspel. Middels een provinciaal inpassingsplan moet de vergister alsnog worden gerealiseerd, onder het mom van duurzaamheid en het oplossen van het mestoverschot. In het programma Nieuwe Energie van de provincie vormt mestvergisting een aanzienlijk aandeel in de totale opwekking van hernieuwbare energie. Mestvergisting is echter niet duurzaam en draagt niet bij aan het oplossen van het mestoverschotprobleem.

De vragen zijn hier te vinden.

Lees hier het opinieartikel van 2016: De mythe van de mestvergister.

Lees hier het standpunt van de Partij voor de Dieren inzake mestvergisting,

Uitleg van professor Lucas Reijnders: 'mestfabrieken zijn ecologische waanzin'.

Gerelateerd nieuws

Vragen over vergunning megastal Almelo

Tijdens het vragenuur van de Provinciale Statenvergadering van vandaag heeft Statenlid Luuk Folkerts vragen gesteld over de v...

Lees verder

Inspirerend bezoek Kasteel het Nijenhuis

Vandaag bezocht onze fractie Kasteel het Nijenhuis. We kregen daar een speciale rondleiding, met als thema het menselijk ingr...

Lees verder