Bijdrage bij motie Geen ontheffing avondklok voor de jacht


27 januari 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren vindt het bizar dat jagers tijdens de avondklok zouden mogen jagen. Het willen doodschieten van dieren is echt geen zwaarwegende reden om een uitzondering te maken op de avondklok. En ik denk dat de meeste collega-statenleden dit ook wel aanvoelen, ook zonder dat ik dit uitentreuren toelicht.

Ik begrijp van de gedeputeerde dat het ook niet zijn idee is. Maar dat het een besluit van het ministerie is dat in overleg met het IPO is genomen, zonder betrokkenheid van de gedeputeerde. De gedeputeerde zei hierover bij het vragenuur: “We volgen het ministerie”.

Maar voorzitter, ontheffingen voor jacht is een provinciale verantwoordelijkheid en we moeten ons dus niet gaan verschuilen achter de minister. We dienen daarom een motie in waarmee we duidelijk maken dat we als provincie niet mee willen werken aan deze misplaatste uitzondering op de avondklok. En we roepen GS daarin op om geen ontheffing te verlenen voor jacht tijdens de avondklok.

En gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvoorstel investeringsvoorstel adaptieve drinkwaterstrategie Overijssel

Lees verder

Bijdrage bij Motie Grensoverschrijdende fietsroutes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer