Rondvraag dode Twentse bodem


Indiendatum: feb. 2018

Voorzitter, zoals eerder aangekondigd willen we het graag hebben over de bodem, met name naar aanleiding van dit artikel.

De boodschap in het artikel is niet nieuw, wel alarmerend. Motie (M4 bij PS/2017/833) in december aangenomen waarin wordt verzocht prioriteit te geven aan initiatieven die bijdragen aan verbetering van een duurzame bodemkwaliteit. Onze fractie heeft behoefte aan meer verdieping op dit onderwerp.

De Partij voor de Dieren wil hierover graag met andere fracties in gesprek. Is bij meer fracties behoefte aan verdieping en professor Henk Siepel uit te nodigen voor een expertmeeting/infosessie?