Vragenuur advies Europese Hof inzake PAS


Indiendatum: nov. 2018

Vandaag brengt het Europese Hof advies uit over het Programma Aanpak Stikstof. En nu las ik vanochtend dat de provincie Noord-Brabant voor de rest van de week geen vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet zal verlenen aan veehouderijbedrijven. Vanwege de impact die de uitspraak naar alle waarschijnlijkheid zal hebben, wil de provincie die drie dagen benutten om de uitspraak van het Hof te bestuderen.

Ik begrijp intussen dat deze vergunningspauze een landelijke afspraak is en ook in Overijssel geldt. Graag zou ik daarop een toelichting krijgen van de gedeputeerde.

Nu hebben we een kleine twee maanden geleden, precies dit punt aan de orde gesteld in de commissievergadering en gevraagd of en hoe wij als provincie ons voorbereiden op deze uitspraak. En toen gaf de gedeputeerde aan dat de uitspraak van het Europese hof nog geen gevolgen voor de vergunningverlening kan hebben, dat dit pas het geval zou kunnen zijn als ook de Raad van State zich in deze heeft uitgesproken. Hoe moet ik deze vergunningspauze dan zien in het licht van die eerdere discussie?

Wat is het effect op reeds verleende vergunningen waarvan de procedure nog loopt?

Interessant voor jou

Vragenuur Afrikaanse Varkenspest

Lees verder

PAS uitspraak Hof van Justitie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer