Bijdrage inves­te­rings­voorstel Impuls voor natuur


22 april 2020

Voorzitter,

Wie wil er nou geen groene schoolpleinen en meer groen in steden? Er staan prachtige dingen in dit voorstel. Maar voor ligt het investeringsvoorstel “Impuls voor Natuur”, niet impuls voor de stad. En een impuls voor natuur is nodig, want onze natuur staat er slechter voor dan ooit. Al sinds lang voor de coronacrisis, hebben we te maken met een biodiversiteitscrisis en die speelt zich met name af op het platteland.

Voorzitter, deze urgentie ontbreekt in dit voorstel. De échte impuls voor natuur, namelijk de actie om condities voor plant- en diersoorten te versterken, die komt achteraan. En die wordt in dit voorstel met 2 miljoen euro maar schamel bedeeld.

En dat is raar, want uit de evaluatie van Natuur voor Elkaar bleek nu juist dat dit programmaonderdeel een lage waardering kreeg van de partners, vooral omdat het budget te beperkt was, terwijl de opgave groter is dan gedacht. En juist op dit onderdeel gaan we nu minder investeren. Wij vinden dat een slecht voorstel. Om de soorten op orde te krijgen is juist méér budget nodig.

Voorzitter, het vergroenen van steden en dorpen zou integraal onderdeel moeten zijn van het beleid voor ruimtelijke kwaliteit bebouwd gebied. Hetzelfde geldt voor vergroening van de economie en infrastructuur. Dan kunnen we ons in het provinciale natuurbeleid richten op belangrijkste: namelijk het verbeteren van de biodiversiteit en het beheer van het landschap. In de commissievergadering merkten we dat er brede steun is voor deze gedachtegang. Ook bij coalitiepartijen.

Daarom komt onze fractie, samen met Forum voor Democratie, SP, 50Plus en GroenLinks, met een amendement om 1,5 miljoen euro voor infrastructuur en stedelijke ontwikkeling te verschuiven naar landschapsbeheer en biodiversiteit. Zodat dit voorstel daarna met recht een “Impuls voor Natuur” mag heten.

Dank u wel.

Tweede termijn

Voorzitter,

In de richting van gedeputeerde Ten Bolsscher wil ik er graag op wijzen dat de Ontwikkelopgave Natura2000, hoe groot ook, een wettelijke verplichting is. En dat we ook daar onze doelstellingen niet halen.

Maar waar het om gaat is dat dit programma het enige geld is deze coalitieperiode voor natuur buíten de Natura2000. En ik wijs de collega-Statenleden er graag nog op dat we 114 aandachtssoorten hebben aangewezen, waarvan de meeste niet voorkomen in de instandhoudingsdoelstellingen van de Natura2000 gebieden. En voor die 114 aandachtssoorten hebben we nu dus €2 miljoen voor 4 jaar. Dus €4000 per jaar per soort. Dat is waar het hier om gaat. Dat is niet genoeg.

Voorzitter, om positief te eindigen: ik vind het mooi om te kunnen constateren dat de meeste partijen zoveel belang hechten aan groen in de stad en ga ervan uit dat gedeputeerde Van Haaf dit als een oproep ziet eind dit jaar met een donkergroen investeringsvoorstel Ruimte, wonen en steden te komen.

Interessant voor jou

Bijdrage Investeringsprogramma MKB 2020-2023

Lees verder

Bijdrage Investeringsprogramma Agro & Food

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer