Natuur­beleid waarin de natuur centraal staat


In de huidige Overijsselse natuurvisie staat de mens centraal. Beleven en benutten komt voor beschermen. Dat kan en moet anders. Met ingang van de Wet natuurbescherming is de provincie voor een groot deel verantwoordelijk gemaakt voor het natuurbeheer. De provincie is bij deze Wet verplicht een natuurvisie op te stellen met daarin beleid opgenomen gericht op het behoud en en versterken van de biodiversiteit. Dát is waar een provinciale natuurvisie over moet gaan. Beleven en benutten van natuur is mogelijk, maar is daaraan ondergeschikt en mag dus nooit ten koste gaan van de natuur en biodiversiteit. Daarom wordt het vermarkten van de natuur gestopt.

Het standpunt Natuurbeleid waarin de natuur centraal staat is onderdeel van: Natuur en biodiversiteit