Amen­dement Bijstelling budget Impuls voor Natuur


22 april 2020

Ondergetekenden stellen de volgende wijziging voor in het ontwerpbesluit van Statenstuk PS/2019/1101825

I.

Beslispunt 2 als volgt aan te passen:

In te stemmen met overheveling van € 9,55 miljoen van de Algemene reserve Kwaliteit van

Overijssel naar de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel en deze als volgt te koppelen aan prestaties 3.2.1, 3.2.2, 3.3.3 en 3.1.6:

  1. € 3,6 miljoen voor Landschapsbeheer aan prestatie 3.2.1 Beheer landschap;
  2. € 1,8 miljoen voor vergroenen van schoolpleinen aan de prestatie 3.2.2 Projecten die de relatie tussen mensen en natuur bevorderen;
  3. € 0,75 miljoen voor stimuleren natuurinclusieve economie en natuurinclusief werken in bouw en infrastructuur aan prestatie 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken;
  4. € 0,5 miljoen voor vergroenen steden en dorpen en natuur en gezondheid aan prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen;
  5. € 2,9 miljoen voor verbeteren van biodiversiteit aan prestatie 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit.

II.

Toe te voegen beslispunt 3:

De begrotingswijziging aan te passen conform (het gewijzigde) beslispunt 2.

Toelichting

Hoewel het investeringsvoorstel Impuls voor Natuur heet, ligt in het oorspronkelijke voorstel het zwaartepunt bij stedelijk gebied. Het vergroenen van schoolpleinen, van infrastructuur en van steden en dorpen zijn ook belangrijke thema’s, maar in dit voorstel gaat budget voor vergroening ten koste van budget voor het versterken van natuur en biodiversiteit in landelijk gebied. Juist daar gaat het erg slecht met de biodiversiteit. En met name voor infrastructuur en voor steden en dorpen kunnen middelen voor vergroening beschikbaar gesteld worden via andere beleidsplannen, zoals voor vitale binnensteden.

Met de nu voorgestelde wijzing van het ontwerpbesluit van Statenstuk PS/2019/1101825 beogen de indieners het zwaartepunt van deze Impuls voor Natuur te leggen waar deze hoort.

L. Folkerts
Partij voor de Dieren

F. Tattersall
Forum voor Democratie

M. Molema
GroenLinks

F. Kerkhof
50Plus

H. Klein Bleumink
SP


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie uitvoeringsprogramma Agro & Food naar PS

Lees verder

Motie duurzaamheidscriteria biomassa

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer