Motie Uitstel beleids­regels extern salderen en verleasen


23 september 2020

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 23 september 2020.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat GS heeft besloten tot het openstellen van extern salderen en verleasen van stikstofruimte via de provinciale beleidsregels,

overwegende dat de voorgenomen beleidsregels niet voldoen aan de vooraf gestelde randvoorwaarden,

spreken uit het besluit en de bijbehorende beleidsregels eerst te willen bespreken alvorens deze in werking treden,

roepen GS op de inwerkingtreding van het besluit en de beleidsregels uit te stellen tot na nadere bespreking met Provinciale Staten,

en gaan over tot de orde van de dag.


Luuk Folkerts
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Forum voor Democratie, GroenLinks, SP, D66, PartijvoordeDieren, 50Plus

Tegen

ChristenUnie, PvdA, CDA, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Informatie voortgang natuurherstelmaatregelen

Lees verder

Motie Coronasteun voor natuurgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer