Biomassa aan banden


13 mei 2020

Het klimaatakkoord en het Overijsselse energieplan rekenen sterk op stoken van biomassa, zoals hout en mest, als duurzame energiebron. De Partij voor de Dieren vindt het gebruik van biomassa voor energie geen duurzame oplossing en wil biomassa in de provincie aan banden leggen.

Energie uit biomassa wordt als duurzaam aangemerkt, maar is dat meestal niet. Voor het stoken van hout is massale boskap en vervuilend transport nodig en door de stook komen fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht. Mestvergisters produceren geen groene stroom maar bruine stroom. Mestproductie zorgt namelijk voor veel energieverspilling, uitstoot van broeikasgassen en dierenleed, terwijl het vergisten van mest erg weinig energie oplevert. Ook wordt er veel gesjoemeld met mestvergisting en biomassacentrales.

Veel biomassa-energieprojecten in Overijssel hoeven bovendien niet eens te voldoen aan de hiervoor gestelde certificeringseisen. Dat betekent dat onduidelijk is wat de herkomst is van de biomassa. De Partij voor de Dieren ziet het liefst dat de provincie stopt met investeren in biomassa en vindt dat het op zijn minst inzichtelijk moet zijn waar het materiaal vandaan komt.

Luuk Folkerts, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Overijssel: “Biomassa is niet duurzaam, maar laat op zijn minst zien waar het vandaan komt. Dan kunnen we daar tenminste ook de discussie over voeren”. De motie die de Partij voor de Dieren woensdagavond, samen met de ChristenUnie, D66, GroenLinks en de PvdA, daartoe indiende, is door Provinciale Staten aangenomen.

Lees hier meer over het standpunt van de Partij voor de Dieren bij het Klimaatakkoord.

Gerelateerd nieuws

Provinciaal natuurbeleid dik onvoldoende

De natuur staat er slechter voor dan ooit, zeker ook in Overijssel. Maar de provincie weigert dat in te zien. In plaats daarv...

Lees verder

Statenfracties roepen kabinet op tot compassie vluchtelingenkinderen

In Griekse vluchtelingenkampen verblijven vele honderden kwetsbare verweesde vluchtelingenkinderen in erbarmelijke omstandigh...

Lees verder