Provin­ciaal natuur­beleid dik onvol­doende


28 april 2020

De natuur staat er slechter voor dan ooit, zeker ook in Overijssel. Maar de provincie weigert dat in te zien. In plaats daarvan is afgelopen woensdag in een online Statenvergadering een investeringsvoorstel aangenomen onder de noemer "Impuls voor natuur", terwijl de natuur er zeer bekaaid vanaf komt. Dit kon dan ook niet op instemming rekenen van de Partij voor de Dieren.

Met deze zogenaamde impuls voor natuur gaat de provincie het kleine natuurbudget vooral investeren in groene schoolpleinen en meer groen in steden. Prachtig! Maar waarom heet het dan geen impuls voor de stad?

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Luuk Folkerts: "Het vergroenen van steden en dorpen is erg belangrijk, maar het zou onderdeel moeten zijn van het beleid voor ruimtelijke kwaliteit bebouwd gebied. Hetzelfde geldt voor vergroening van de economie en infrastructuur. Dan kunnen we ons in het provinciale natuurbeleid richten op belangrijkste: namelijk het verbeteren van de biodiversiteit en het beheer van het landschap."

In de commissievergadering een week eerder leken ook coalitiepartijen CDA en VVD deze lijn te volgen, maar in de Statenvergadering stemden zij toch tegen het amendement wat de PvdD indiende met een aantal andere partijen. Hierin werd gevraagd om bijstelling van het natuurbudget.

Oproep aan gedeputeerde ruimtelijk beleid

De Partij voor de Dieren constateerde tijdens de vergadering dat de meeste partijen veel belang hechten aan groen in de stad en ziet dit als een oproep aan gedeputeerde Van Haaf om eind dit jaar met een donkergroen investeringsvoorstel Ruimte, wonen en steden te komen.

Gerelateerd nieuws

Overijssel houdt vast aan failliet landbouwsysteem

Met het vaststellen van het nieuwe Agro en Food programma, blijft de provincie krampachtig vasthouden aan een landbouw zonder...

Lees verder

Biomassa aan banden

Het klimaatakkoord en het Overijsselse energieplan rekenen sterk op stoken van biomassa, zoals hout en mest, als duurzame ene...

Lees verder