Provin­ciale coro­nasteun voor natuur


12 november 2020

Tijdens de begrotingsbehandeling van de Provincie Overijssel op 11 november is het voorstel van de Partij voor de Dieren voor coronasteun aan natuurgebieden unaniem aangenomen. Hiermee wordt een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor de extra kosten die natuurbeheerders maken als gevolg van coronadrukte en -maatregelen.

Eerder had het college op verzoek van de Partij voor de Dieren inzichtelijk gemaakt wat tot nu toe de daadwerkelijk gemaakte kosten zijn door terreinbeherende organisaties als gevolg van de coronacrisis. Sinds het uitbreken van de coronapandemie is de druk op natuurgebieden flink toegenomen. Het is niet alleen drukker, er is ook meer schade aan de natuur, bebording en meubilair. Daarom is er extra toezicht, handhaving en beheer nodig. De kosten lopen dit jaar op tot bijna 250.000 euro.

De Partij voor de Dieren stelde voor 500.000 euro beschikbaar te stellen om deze kosten en mogelijke kosten in 2021 te dekken. Dit voorstel werd door alle partijen in Overijssel ondersteund.