Natuur verbinden en behouden


De natuur die we nog over hebben in Nederland moet natuur blijven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn er meer migratiemogelijkheden en krijgen planten- en diersoorten betere kansen. Daarvoor moet de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur met alle verbindingszones worden gerealiseerd.

Natuurgebieden worden met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door ecoducten, oversteekplaatsen en paddentunnels. Lokale initiatieven voor verbindingszones worden ondersteund. De provincie zet zich in om het aantal wegen door natuurgebieden te verminderen en gebruikt haar onteigeningsbevoegdheid om de aankoop van grond voor de realisatie van natuurgebieden te bewerkstelligen.

Het standpunt Natuur verbinden en behouden is onderdeel van: Natuur en biodiversiteit