Rondvraag Advies Europees Hof inzake PAS


Indiendatum: nov. 2018

Op 7 november jl. heeft het Europese Hof uitspraak gedaan inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op een aantal punten is het PAS door de rechter onderuit gehaald. Duidelijk is dat de stikstofkraan moet worden dichtgedraaid. Onze fractie wil graag van de gedeputeerde weten wat de gevolgen hiervan zijn voor het provinciale beleid en of en hoe we ons in Overijssel nu wel aan de Europese richtlijnen gaan houden.