Rondvraag mest­fraude


Indiendatum: nov. 2018

Voorzitter, er staat nog een toezegging open over mestfraude (nummer 39 op de laatste TMS lijst, d.d. 28-09-2018). Gedeputeerde Traag gaf aan, in antwoord op onze vragen in de commissievergadering van mei 2018, de Staten te zullen informeren over de aanpak van mestfraude in de provincie. In de geplande afdoening wordt verwezen naar een verkenning die plaatsvond op 1 oktober. Onze fractie is benieuwd of er inmiddels meer te melden is over de aanpak van mestfraude in Overijssel.

Het Openbaar Ministerie heeft bovendien onlangs uitgesproken dat er teveel nadruk wordt gelegd op repressie en te weinig op preventie van mestfraude. Volgens het OM kan mestfraude alleen worden aangepakt door inkrimping van de veestapel. Wij willen de gedeputeerde vragen om een reactie op deze uitspraken van het OM.