Behoud landschap


Natuurgebieden en groene gebieden bezitten belangrijke kwaliteiten die apart beschermd moeten worden, zoals stilte en duisternis. Betere bescherming van oude natuur is noodzakelijk. Oude bossen zijn onvervangbaar.

Voor waardevolle Overijsselse landschappen – zoals heide, Twentse coulissen en rietland in de Kop – wordt bestaand beleid en regelgeving uitgebreid. De huidige regeling Groene en Blauwe Diensten en Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving zijn ontoereikend. De provincie zet zich in om natuurlijke landschapselementen als houtwallen en sloten te behouden.

Het standpunt Behoud landschap is onderdeel van: Natuur en biodiversiteit