Over­ijssel houdt vast aan failliet land­bouw­systeem


Provincie durft niet te kiezen voor landbouw met toekomst

24 april 2020

Met het vaststellen van het nieuwe Agro en Food programma, blijft de provincie krampachtig vasthouden aan een landbouw zonder toekomst. Dat gebeurde afgelopen woensdag, tijdens een online Statenvergadering. Alleen de fractie van de Partij voor de Dieren stemde tegen.

De intensieve landbouw loopt hard tegen maatschappelijke en ecologische grenzen aan. Het gaat slecht met de biodiversiteit, vooral in agrarisch gebied. De transitie naar een gezonde, duurzame landbouw is daarom noodzakelijk. De provincie kiest er echter voor om het budget hiervoor te halveren en de schaarse middelen ook nog eens breed in de sector in te zetten.

Volgens fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Overijssel is dit kortzichtig beleid: "Investeren in reguliere, intensieve landbouw zorgt juist voor vertraging van de landbouwtransitie en biedt Overijsselse natuur, maar ook boeren geen enkel toekomstperspectief."

Het voorstel van de Partij voor de Dieren voor een concrete focus op kringlooplandbouw werd verworpen. Ook het voorstel om het uitvoeringsprogramma, wat later zal worden opgesteld door Gedeputeerde Staten, ter besluitvorming voor te leggen aan PS kreeg geen meerderheid.

Lees de bijdrage van het online debat hier terug.

Gerelateerd nieuws

Steun mensen die tussen wal en schip vallen in coronacrisis

Alle partijen in de Provinciale Staten van Overijssel ondersteunen de oproep aan het kabinet om oog te hebben voor mensen die...

Lees verder

Provinciaal natuurbeleid dik onvoldoende

De natuur staat er slechter voor dan ooit, zeker ook in Overijssel. Maar de provincie weigert dat in te zien. In plaats daarv...

Lees verder